Privacy

extraZin is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. U leest hieronder hoe extraZin met uw privacy en persoonlijke gegevens omgaat.

extraZin verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • om statistieken over het websitebezoek bij te houden
  • om u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
    extraZin neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) besluiten over zaken die nadelige gevolgen kunnen hebben voor personen.

Welke persoonsgegevens extraZin verwerkt

extraZin verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u zelf persoonsgegevens aan ons verstrekt. Dit zijn de persoonsgegevens die extraZin verwerkt:

  • persoonsgegevens die u actief verstrekt; voorbeelden hiervan zijn in mail(s) aan ons, CV en getuigschrift, een reactie op deze website, in correspondentie en in telefonisch of persoonlijk contact.
  • internetbrowser en apparaat type (voor statistieken via Google Analytics)

extraZin verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst of bewerkingsovereenkomst af, zodat u verzekert bent van eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. extraZin blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang extraZin persoonsgegevens bewaart en beveiligt

extraZin bewaart uw persoonsgegevens maximaal zeven jaar en nooit langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de website uw gegevens verzamelt.

extraZin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op via info@extraZin-kjp.nl.

Met welke doelen extraZin cookies en vergelijkbare technieken gebruikt

Een cookie is een klein tekstbestand dat deze website bij het eerste bezoek opslaat op uw computer, tablet of smartphone. extraZin gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Informatie gedeeld met Google is ten behoeve van Google Analytics, extraZin deelt deze gegevens niet met andere diensten van Google. Ook sociale-mediaplatforms zoals LinkedIn, Twitter of Facebook en Google+ kunnen gebruik maken van cookies zodat u deze diensten kunt gebruiken, bijvoorbeeld om content te delen. extraZin gebruikt cookies alleen voor functionele, technische en analytische doeleinden. Deze zorgen ervoor dat de website en (sommige) ingebouwde functies zich op een juiste manier tonen en voor u bruikbaar zijn volgens uw voorkeursinstellingen van eerdere websitebezoeken. De website verwerkt uw webgedrag en IP-adress anoniem, zodat wij onze website en/of diensten en producten doorlopend kunnen verbeteren. Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren wij u over deze cookies en vragen wij uw toestemming voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe u uw gegevens kunt inzien, laten aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast bent u gerechtigd om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door extraZin en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben via een computerbestand aan u te verstrekken of aan een ander, zoals een door u genoemde organisatie.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van u persoonsgegevens sturen naar info@extraZin-kjp.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak ter bescherming van uw eigen privacy daarbij de volgende onderdelen in deze kopie zwart:

  • uw pasfoto
  • de strook met nummers onderaan het paspoort (Machine Readable Zone)
  • paspoortnummer
  • burgerservicenummer (uw BSN)

We reageren zo snel mogelijk en altijd binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe u een klacht kunt indienen

extraZin wijst u erop dat u het recht heeft om per brief of e-mail een klacht in te dienen via: info@extraZin.nl.

U kunt u ook wenden tot de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.